(Ta strona dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.)

How can I set the language for the hosted checkout page?

For API users, please refer to these pages:

If no language is set then Whalestack auto-detects the browser language.

UI-Browser Users, you can select the preferred language in the dropdown menu on the last step of the checkout configuration page.

You can currently select the following languages for your checkout:

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Polski
  • Portuguēs
  • Romanian

If your language is not available on this list, please contact us.

Last Update: Oct 2, 2023

Customization
© Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja Whalestack LLC (Numer Spółki 0000970546) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod adresem ul. Jedności 54, 65-018 Zielona Góra, Polska. Whalestack LLC podlega Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i posiada zezwolenie Ministra Finansów na świadczenie usług wymiany walut wirtualnych oraz usług powierniczych pod numerem RDWW-311 Dostawcy Usług Wirtualnych Aktywów. Unia Europejska Licencjonowane i Uregulowane w UE © Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja
Space Cat
Kosmiczny Kot! Miau. 🐱🚀