(Ta strona dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.)

How can I apply custom branding to my checkout pages?

Whalestack provides white-label integration on your own web domain via Brand Connect.

Brand Connect customizes Whalestack's hosted checkouts to match your own brand, web domain, custom logo, images, and fully skinned UI. It can run on whalestack.com or on your own web domain with a simple docker container deployment.

If you prefer to work with fully self-hosted API integration, we got you covered too. Our APIs provide all the tools you need to create charges, receive deposit addresses, monitor blockchains for incoming funds, currency conversions, payment notifications, and more. Please check out this guide or the official docs to get started with white-label APIs.

Last Update: Oct 2, 2023

Hosted Checkouts
© Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja Whalestack LLC (Numer Spółki 0000970546) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod adresem ul. Jedności 54, 65-018 Zielona Góra, Polska. Whalestack LLC podlega Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i posiada zezwolenie Ministra Finansów na świadczenie usług wymiany walut wirtualnych oraz usług powierniczych pod numerem RDWW-311 Dostawcy Usług Wirtualnych Aktywów. Unia Europejska Licencjonowane i Uregulowane w UE © Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja
Space Cat
Kosmiczny Kot! Miau. 🐱🚀