(Ta strona dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.)

Can I make deposits to my merchant account?

To make deposits to your merchant account, simply select Deposits on the main navigation bar in your account dashboard.

Click on New to create a new deposit. You will be prompted to select the type of fund deposits - blockchain or bank account.

For blockchain, you can select from the following:

Crypto:

  • XLM (Stellar Network)
  • BTC (Bitcoin)
  • SAT (Lightning)
  • LTC (Litecoin)
  • USDC
  • EURC
  • BRL

For fiat money, you can deposit the following:

Fiat Money

  • USD (US Dollar, via SWIFT)
  • BRL (Brazilian Real, via PIX)
  • EUR (Euro, via SWIFT or SEPA)

Last Update: Oct 2, 2023

Payments
© Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja Whalestack LLC (Numer Spółki 0000970546) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod adresem ul. Jedności 54, 65-018 Zielona Góra, Polska. Whalestack LLC podlega Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i posiada zezwolenie Ministra Finansów na świadczenie usług wymiany walut wirtualnych oraz usług powierniczych pod numerem RDWW-311 Dostawcy Usług Wirtualnych Aktywów. Unia Europejska Licencjonowane i Uregulowane w UE © Whalestack LLC 2018-2024 · Warunki Serwisu · Polityka Prywatności · Polityka KYC/AML · Polityka Przeciwdziałania Oszustwom · Przetwarzanie Danych · Licencja
Space Cat
Kosmiczny Kot! Miau. 🐱🚀